Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2017-02-12 20:12 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Tid och temperatur
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du arbeta med att mäta tid och temperaur.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Syfte

Du ska utveckla din förmågan att:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • leta reda på uppgifter i almanackan
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • läsa av termometern 

Arbetssätt / Undervisning

Vi  kommer att arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Vi arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Vi gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen..
Efter kapitlet gör du en diagnos, den visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.

Bedömning

I matrisen ser du vad man måste kunna för att nå godtagbara kunskaper i arbetsområdet.
Bedömningen sker under lektionerna samt utifrån diagnosen och arbetet med Matteborgen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 6

6. Tid och temperatur
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum
Du kan leta reda på uppgifter i almanackan
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan läsa av termometern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: