Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2017-02-13 08:09 i Ljungviksskolan Lerum
Nedan följer en LPP med en bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i årskurs 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Eleverna kommer under detta område få möjlighet att lära sig att om likhetstecknets betydelse samt mönster och talmönster.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att se mönster i både bild och tal samt att behärska likhetstecknet på ett fungerande sätt.

I det här området kommer du att träna din förmåga att:
-Förstå begrepp såsom likhetstecknet.
- Välja och använda lämpliga tillvägagångssätt vid arbete med mönster och talmönster.
 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

-Använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
-Se & konstruera mönster och kunna fortsätta dessa korrekt.
-Se & konstruera talmönster och kunna fortsätta dessa korrekt.

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av olika delar såsom:

Föreläsningar
Genomgångar
Färdighetsträning
Gruppdiskussioner
Samtala och redogöra med klasskompis
Pedagogiska lekar och spel

Bedömning

Bedömningen kommer ske genom följande delar:

Diskussioner
Praktiskt genomförande av olika arbetsmaterial
Under samtal kring centrala matematiska uppgifter
Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris för algebra åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Likhetstecknet
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp använda likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Eleven kan använda likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Mönster & talmönster
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp samtala om mönster och talmönster på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om mönster och talmönster på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om mönster och talmönster på ett välutvecklat sätt.
Mönster
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp följa och fortsätta ett mönster.
Eleven kan följa och fortsätta ett mönster.
Talmönster
 • Ma   3
Eleven kan följa och fortsätta enkla talmönster såsom 2-hopp, 5-hopp & 10-hopp.
Eleven kan följa och fortsätta talmönster såsom 3-hopp, 4-hopp & återkommande talföjder.
Eleven kan följa och fortsätta talmönster av relativt avancerad karaktär.
Mönster och Talmönster
Eleven kan med viss hjälp konstruera enkla mönster och talmönster.
Eleven kan konstruera enkla mönster och talmönster.
Eleven kan konstruerar relativt avancerade mönster och talmönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: