Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2017-02-13 08:09 i Ljungviksskolan Lerum
Nedan följer en LPP med en bedömningsmatris som är kopplad till kunskapskraven i årskurs 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Eleverna kommer under detta område få möjlighet att lära sig kunskaper kring taluppfattning och tals användning.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska få kunskaper i grundläggande taluppfattning och tals användning. Syftet är att det ska ge goda förutsättningar för kommande matematikområden.

I det här området kommer du att träna din förmåga att:
-Analysera och använda matematiska begrepp kopplade till taluppfattning och tals användning.
-Föra och följa matematiska resonomang.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Eleverna ska lära sig att:

-Naturliga tal och deras egenskaper.
-Hur tal kan delas upp i termer.
-Ordningstal

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av olika delar såsom:

Föreläsningar
Genomgångar
Färdighetsträning
Gruppdiskussioner
Samtala och redogöra med klasskompisen bredvid
Pedagogiska lekar och spel

Bedömning

Bedömningen kommer ske formativt för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin matematikkunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris för tal och tals användning åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dela upp tal
 • Ma   3
Eleven kan dela upp tal i termer i talområdet 0-10.
Eleven kan dela upp tal i termer i talområdet 0-30.
Eleven kan dela upp tal i termer i talområdet 0-100.
Beräkning med naturliga tal
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp välja och använda matematiska metoder vid beräkning av naturliga tal.
Eleven kan med välja och använda matematiska metoder vid beräkning av naturliga tal.
Beräkning med naturliga tal
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra beräkningar av tal med korrekt lösning när svaren och talen ligger i talområdet 0-100.
Eleven kan göra beräkningar av tal med korrekt lösning när svaren och talen ligger i talområdet 0-100.
Eleven kan göra beräkningar av tal med korrekt lösning när svaren och talen ligger i talområdet 0-1000.
Ordningstal
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven behärskar med viss hjälp ordningstal i talområdet 0-10.
Eleven behärskar ordningstalen i talområdet 0-30.
Eleven behärskar ordningstalen i ett utvidgat talområde.
Överslagsräkning
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra enkla överslagsräkningar vid beräkningar av tal.
Eleven kan göra överslagsräkningar vid beräkningar där svaren och talen ligger i talområdet 0-100.
Eleven kan göra överslagsräkningar vid beräkningar där svaren och talen ligger i talområdet 0-1000.
Miniräknare
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp använda miniräknare för att beräkna tal.
Eleven kan använda miniräknare för att beräkna tal.
Tals grannar
 • Ma   3
Eleven behärskar tals grannar i talområdet 0-20.
Eleven behärskar tals grannar i talområdet 0-200.
Eleven behärskar tals grannar i ett utvidgat talområde.
Tals storlek
 • Ma   3
Eleven kan ange tal i storleksordning i talområdet 0-20.
Eleven kan ange tal i storleksordning i talområdet 0-200.
Eleven kan ange tal i storleksordning i ett utvidgat talområde.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: