Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner, krafter och rörelse- Fysik/Teknik

Skapad 2017-02-13 08:52 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Fysik Teknik
Ordet kraft använder vi till vardags i olika sammanhang. Vi pratar om ord som kraftfull, politiska krafter, kraftig och kraftfoder. Men inom fysiken har ordet kraft en speciell betydelse. Här handlar det om kroppars möjligheter att röra sig. Fysikaliska krafter kan till exempel vara dragningskraft eller friktionskraft.

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du:

 • Veta hur några olika krafter inverkar på föremål
 • Veta enheterna för kraft och massa
 • Veta med vad man mäter krafter
 • Veta vad tyngdpunkt är och tyngdkraften ritas med avseende på den
 • Veta hur en hävstång arbetar
 • Kunna några verktyg / redskap som utnyttjar hävstångseffekten
 • Känna till hur stödyta och tyngdpunkt påverkar stabilitet
 • Veta hur friktionskrafter verkar
 • Känna till vilken betydelse hävarmen har i ett vridmoment
 • Känna till de enkla maskinerna och kunna ge exempel på dessa
 • Känna till de vanligaste verktygen 

Aktiviteter och uppgifter:

 • Genomgångar och demonstrationer
 • Film
 • Film om enkla maskiner på yotube: https://www.youtube.com/watch?v=J7mY3HX_pcY
 • Spektrum Fysik kapitel 6  "Rörelse och kraft" s.167-195
 • Laborationer 

  Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov v.13

Länkar

*studi.se: https://www.studi.se/l/krafter    https://www.studi.se/l/mer-om-krafter   https://www.studi.se/l/massa-och-gravitation   https://www.studi.se/l/tyngdpunkt   https://www.studi.se/l/enkla-maskiner-1    https://www.studi.se/l/enkla-maskiner-2    Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Lektionsarbete
 • Laborationer
 • Skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: