Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - mekanik, samt lite ellära!

Skapad 2017-02-13 08:59 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Teknik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre kan förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Undervisning

Vi kommer prata om mekanik - kraft och rörelse (leder och vridningspunkter).

Vi kommer titta på olika filmsnuttar relaterat till mekanik.

Vi kommer bekanta oss med Christopher Polhem (1661-1751).

Vi kommer bygga med Mekano-Lego.

 

Vi kommer även gå inte lite på ellära - vad är elektricitet?

Vi kommer bekanta oss om seriekopplingar och parallellkopplingar (kopplingsschema): batterier, elsladdar och lampor.  

Vi kommer prata skillnaderna mellan elektrisk ström och statisk elektricitet.

Vi kommer utföra experiment relaterat till statisk elektricitet.

Vi kommer titta på film relaterat till ström, statisk elektricitet och utvecklingen kring människans användning och behov av elektricitet. Vi kommer även titta på hur vi återvinner elektroniska saker i vårdag.

Kunskapskrav

Att bygga ihop ett objekt som utför en mekanisk rörelse.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor (Fysik).

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller (samt experiment).

 

Teknik, människa, samhälle och miljö 

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

Konkretisering av mål

Att framställa en mekanisk figur (t ex ett djur) som utför en eller flera mekaniska rörelser.

Bedömning

Genom observation under det vanliga arbetet.

Skriftliga redovisningar och konstruktioner.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: