Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering år 4-5

Skapad 2017-02-13 09:10 i Hamreskolan Västerås Stad
Lokal pedagogisk planering för elever i år 4 och 5 på Hamreskolan
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Orientering i närområdet. Arbetsområdet kartförståelse, orientering och aktiviteter i natur och närmiljö.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde:Orientering/Kartförståelse

Tidsperiod: Ht 2016

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 • att eleven kan kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
 • att eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö under olika förhållanden

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att vistas i olika terränger t ex skogen och skolgårdsmiljö
 • din förmåga att själv och/eller tillsammans med en kamrat lösa olika uppgifter, t ex hitta kontrollen vid orientering.
 • din förmåga att anpassa dina rörelser efter de aktiviteter vi gör

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att få möjlighet att:

 • få fördjupad förståelse i hur din närmiljö ökar dina möjligheter för fysisk aktivitet
 • lära dig vad olika kartecken och symboler betyder och hur du använder dig av dem vid orientering
 • orientera i din närmiljö, genom att hitta utlagda kontroller 
 • leka lekar i varierad terräng

Bedömningar

 

 • att du genom att använda en karta kan hitta utmarkerade kontroller
 • hur du enskilt och/eller tillsammans med andra genomför övningar på ett för uppgiften ändamålsenligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: