Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Süzannas test Pedagogisk planering

Skapad 2017-02-13 09:12 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Här beskriver ni förskolechefens (förskolans) vision om förskolans arbete utifrån pedagoger och barns tankar kring de olika arbetsområdena t.ex. Normer och värden, Barns inflytande samt Utveckling och lärande.

Innehåll

 

 

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 

Barnen styr i vilken riktning vårt maskprojekt går.

Vi plockar fram maskarna och ser vad som sker därefter, med ett nyfiket förhållningssätt utifrån grundpelarna på förskolan.

Vi är medforskare med barnen i maskprojektet

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Dokumentation och observation, fotografera och skriva ner vad som händer hos barnen när vi jobbar med vårt maskprojekt, samt hur barnen tar in problemet i sina lekar.

 

3. Förväntade effekter

Att maskprojektet tas med i barnens spontana lekar.

 Att nyfikenhet väcks hos barnen.

 

4. Läroplansmål

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: