Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiksamling på Regnbågens förskola

Skapad 2017-02-13 09:12 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Med musiken som redskap skapar vi glädje och bygger broar mellan olika kulturer.

Innehåll

Musiksamling i Lekhallen

Vi har en standard repertoar med 6-8 låtar som vi sjunger varje gång vi har gemensamma samlingar.

Till varje samling får en avdelning i uppdrag att framföra "sitt" uppträdande efter eget val.

 Vi diskuterar med barnen val av nya låter och vilka instrument de vill spela.

Metodval

Vi dokumenterar emellanåt samlingen genom att filma förloppen. 

Utse en observatör som uppmärksammar skeenden i gruppen eller hos enskilda barn.

Vi tittar på filmerna i efterhand med barnen och noterar barnens reaktion och kommentarer

Förväntade effekter

Alla är delaktiga utifrån sina villkor och förutsättningar.

Barnen uttrycker glädje och delaktighet under musikstunden.

Vi sjunger sånger på olika språk och barnen får en förståelse för våra olikheter.

Barnen använder sig av sånger vi har lärt på musiksamlingen i vardagen på avdelning och hemma.

Barnen i sin kulturella identitet när de framför egna sånger i den stora gruppen.

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: