Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-02-13 09:21 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Beskriv arbetsområdet/temat lite kort... Vi pratar om våra kroppsdelar, sjunger sånger.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Vi har sett att barnen har blivit intresserade av sina kroppar och att pojkar och flickor ser olika ut. Barnen leker ofta doktor. 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...) 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnen ska lära sig vad de olika kroppsdelarna heter och var de sitter på kroppen.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vi använder oss av rim och ramsor, sånger, bilder och lekar.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokume"nterar

Vi dokumenterar fortlöpande under temats gång genom bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: