Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kälbyängar

Skapad 2017-02-13 09:28 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Varje barns rätt till ett språk Stimulera barns språkutveckling både med riktade material och i den dagliga verksamheten. Jobba med språklig medvetenhet för att stötta barns läs och skrivtillägnande.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Riktade språkmaterial som Bornholmsmodellen.

Aktivt kommunicerande, lyssnande pedagoger som berikar barns språk i vardagen

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Dokumentationer, observationer och reflektioner tillsammans med barnen.

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Språklig utveckling och glädje i att leka med språket.

Nyfikenhet på ord och betydelse

 

 

 

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: