Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 15 åk 7 Sv Sagor

Skapad 2017-02-13 10:10 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska

"Det var en gång..." Så börjar en riktig saga! I det här arbetsområdet får du lära dig mer om sagogenren. Vi kommer att läsa och analysera sagor och naturligtvis ska du själv få möjlighet att pröva lyckan som sagoförfattare.

Innehåll

Mål för elev

Du ska: 

 • känna till sagans bakgrund
 • känna till olika slags sagor, det vill säga konstsagor och folksagor
 • känna till några kända sagor och deras författare
 • känna till några kända sagoillustratörer
 • kunna analysera en saga och resonera både kring hur den är uppbyggd (sagans typiska drag) och vilket innehåll och budskap den har
 • kunna skriva en egen saga som innehåller sagans typiska kännetecken
 • kunna ge respons på en kompis saga efter checklista
 • kunna bearbeta din egen saga efter respons 

Innehåll

Att läsa, diskutera och skriva sagor.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att: 

 • gå igenom sagans historia, kända sagoberättare, kända sagoillustratörer och vad som är typiskt för en saga
 • läsa  och diskutera sagor
 • göra övningar så du lär dig vad som är typiskt för en saga
 • titta på utdrag av sagor
 • skriva en egen saga
 • ge respons på en klasskompis saga 
 • bearbeta din egen saga efter respons 

Bedömning

 Du visar dina kunskaper genom att skriva en egen saga.

Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Matriser

Sv
SAGOR: skriva en egen saga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genre
Anpassning till texttyp
Du använder typiska sagoingredienser, t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju. I huvudsak fungerande
Du använder typiska sagoingredienser, t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett eget sätt. Relativt väl fungerande
Du använder typiska sagoingredienser, t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett eget kreativt sätt. Väl fungerande
Innehåll
Gestaltande beskrivningar
Din saga innehåller någon gestaltande beskrivning, t.ex. av personer,sagomiljöer och otroliga händelser. Enkla
Din saga innehåller några tydliga gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer,sagomiljöer och otroliga händelser. Utvecklande
Din saga innehåller flera tydliga gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer,sagomiljöer och otroliga händelser. Välutvecklande
Struktur
Styckeindelning och dramaturgi
Du delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning eller avslutning. Sagan har en enkel spänningskurva. I huvudsak fungerande
Du delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning och avslutning. Sagan har en lite mer komplex spänningskurva. Relativt väl fungerande
Du delar alltid in i stycken och skriver både en inledning som skapar intresse och en avslutning med "knorr". Sagan har enkomplex spänningskurva. Väl fungerande
Språk
Språklig variation
Ordvalet är enkelt. Du skriver på något ställe med träffande, annorlunda uttryck. Du upprepar ibland ord. Du startar oftast meningarna på samma sätt. Du binder ihop meningarna med och/men. Du använder något stilgrepp. Viss variation
Ordvalet är utvecklat och passande till texttypen. Du skriver på några ställen med träffande, annorlunda uttryck. Du upprepar sällan ord eller startar meningarna på samma sätt. Du har variation på bindeorden. Du använder några stilgrepp. Relativt god variation
Ordvalet är välutvecklat och passande till texttypen. Du skriver på många ställen med träffande, annorlunda uttryck. Du upprepar mycket sällan ord eller startar meningarna på samma sätt - om det inte har effekt för texten. Du har stor variation på bindeorden. Du använder många stilgrepp. God variation
Skrivregler
Följa språkliga normer
Du gör ibland fel på stor/liten bokstav. Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. Du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningar är oftast enkla och ganska korta. Du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken. I huvudsak
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du använder oftast rätt skiljetecken. Du blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt. Dina meningars längd och ordföljd varierar. Du satsradar sällan. Relativt väl
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Du använder tempus korrekt. Dina meningar är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. Du satsradar inte. Väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: