Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i SO, Förskoleklass Eklandaskolan

Skapad 2017-02-13 10:32 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola F Samhällskunskap SO (år 1-3)
Eleven får utforska och beskriva företeelser och samband i samhället.

Innehåll

Eklandaskolan Läsåret 2016/2017 Förskoleklass

Samhällsorienterade ämnen

Mål och riktlinjer

 • Traditioner, religioner och kulturer i Sverige och världen
 • Närområdet
 • Världen
 • Demokrati

Syfte

Centralt innehåll

Traditioner, religioner och kulturer i Sverige och världen:

Vi uppmärksammar högtider året runt, både inom kristendomen och i andra religioner. 

Närområdet:

Var bor kompisarna?

Trafik: Trafikskyltar och regler i trafiken i närområdet. Vikten av att bära reflex.

Världen:

Länder och platser som har anknytning till eleverna.

Barnkonventionen: Vi uppmärksammar Barnkonventionen och vad den säger. 

Demokrati

Vi har klassråd och representanter i elevrådet och fritidsrådet.

Vi arbetar med att eleverna ska ha inflytande och kunna påverka sitt lärande och intressen. 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Arbetssätt

Traditioner, religioner och kulturer i Sverige och världen:

Vi besöker Bifrostkyrkan. 

Vi läser och tittar på berättelser från de olika världsreligionerna. Tittar på filmer som utspelar sig i andra kulturer.

Vi pratar om de olika religionernas symboler och bildspråk.

Vi firar midsommar gemensamt på skolan.

Vi flyger till Blåkulla tillsammans i förskoleklass på skärtorsdagen.

Närområdet:

Vi går runt i Eklanda och tittar var eleverna bor. 

Vi åker till Mölndals centrum med buss och upptäcker närmiljön. Prövar också att åka spårvagn tillsammans.

Går trafikpromenad i Eklanda och uppmärksammar trafikskyltar.

Vi delar ut reflexer till barnen och pratar om vikten av att synas i trafiken. 

Världen:

Vi konstruerar en världskarta/besökskarta som vi gemensamt  kan använda under läsåret för att t.ex markera vart barnen har varit på semester eller besök. Sätta upp i gemensamma fritidsutrymmet. Samtalet och berättelsen sker på avdelningarna. Vi samlar berättelser och bilder i en pärm på varje avdelning.

På varje avdelning uppmärksammar vi att vi har elever från hela världen.

Barnkonventionen:
Vi tittar på film, ritar, läser och låter barnens tankar komma fram kring barns rättigheter. Introducerar de stora delarna i barnkonventionen för att ha de levande under läsåret. 

Demokrati

Eleverna har möjlighet att påverka innehållet under sin dag. T.ex önska vad de vill göra på idrotten och vad som intresserar barnen inom ett tema. Under vårt värdegrundsarbete med RIKTA (respekt, inflytande, kunskap, trygghet och ansvar) kommer vi att jobba med inflytande.

 

Årshjul:

Augusti

 • Skapa en världskarta som man använder återkommande under året.
 •  

September

 •  Vem bor var?

Oktober

 • FN-dagen
 • Studiebesök biblioteket
 • Kanelbullens dag
 • Halloween

November

 • Trafiktema

December

 • Advent
 • Lucia
 • Julfirande
 • Julspel Bifrost

Januari

Februari

 • Alla hjärtans dag
 • Semledagen

Mars

 • Påsk
 • Bifrost
 • Besöka närområdet
 • Våffeldagen

April

 • Påsk
 • Bifrost

Maj

Juni

 • Skolavslutning

 

 

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: