Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2017-02-13 10:51 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter.

Innehåll

I samarbete med biologin ska du skriva en debattartikel inom ämnena genetik, genteknik och evolution. Du kommer även få ge respons på en text på ett strukturerat sätt.

Uppgifter

  • Debattartikel

Matriser

Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, tes och argumentation
Din text fungerar efter viss bearbetning som en debattartikel. Din tankegång och tes framgår och du resonerar på ett enkelt sätt Du har fungerande argument som stödjer din tes. Du anger ett motargument och bemöter det.
Din text fungerar som en debattartikel. Din tankegång och tes framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt. Dina ställningstaganden är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Du har tre väl fungerande argument som stödjer din tes. Du anger ett motargument som du bemöter på ett utvecklat sätt.
Din text fungerar väl som en debattartikel. Din tankegång och tes framgår mycket tydligt och du resonerar på ett välutvecklat sätt. Dina ställningstaganden är träffande och bidrar till textens läsvärde. Du har tre mycket väl fungerande argument som stödjer din tes. Du anger ett motargument som du bemöter på ett välutvecklat sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig samt har i huvudsak fungerande citat och källhänvisningar.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning samt har relativt väl fungerande citat och källhänvisningar.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Den har väl fungerande citat och källhänvisningar..
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt och i huvudsak anpassat efter formen debattartikel.
Ordvalet är varierat och relativt väl anpassat efter formen debattartikel.
Ordvalet är träffande, varierande, specifikt och väl anpassat efter formen debattartikel.
Källor
Du söker, väljer och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du söker, väljer och sammanställer information från ett varierat urval av källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du söker, väljer och sammanställer information från ett varierat urval av källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Bearbetning av text
Du kan ge enkel respons om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklad respons om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan ge väl utvecklad respons om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: