Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla Fakta - ett projekt om vetenskap och historia

Skapad 2017-02-13 11:23 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Fysik Svenska Historia
Politiska och ekonomiska intressen har ofta påverkat och frammanat stora vetenskapliga upptäckter. Under det så kallade Kalla Kriget, som utspelade sig under andra halvan av 1900-talet mellan världens två stormakter; USA och Sovjetunionen, ledde misstänksamheten och konkurrensen sannolikt till att några av vår tids största upptäckter och framgångar inom vetenskapen drevs fram i en snabbare takt än om dessa historiska processer inte verkat i bakgrunden. Vi kommer i det här projektet att fördjupa oss i de vetenskapliga upptäckterna som förändrat världen på gott och ont, som t.ex. materiens och universums beståndsdelar, atomen som energikälla och strålningen i positiv och negativ bemärkelse för mänskligt liv samt flera av de konsekvenser upptäckterna har bidragit till, exempelvis krigsföring, maktspel, ideologiska skillnader, etiska dilemman, etc.

Uppgifter

  • Skrivuppgift Svenska/Historia/Fysik - Kalla Fakta-projektet

Matriser

Fys His Sve
Bedömning Kalla fakta-projektet i fysik

Bedömning av dina kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle

E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. Exempel på frågor kan vara hur fission påverkat - hur vi producerar energi. - hur vi behandlar olika sjukdomar. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Exempel är att eleven kan påstå att kunskapen om fission har lett till att vi idag kan tillgodose fler människors energibehov eftersom det finns mycket energi som vi kan utvinna genom att klyva kärnan.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. Exempel på frågor kan vara hur fission påverkat - hur vi producerar energi. - hur vi behandlar olika sjukdomar. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Exempel är att eleven kan påstå att kunskapen om fission har lett till att vi idag kan tillgodose fler människors energibehov utan att påverka koldioxidutsläppen eftersom det finns mycket energi som vi kan utvinna genom att klyva kärnan samt att denna energi saknar koldioxidutsläpp.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. Exempel på frågor kan vara hur fission påverkat hur vi producerar energi samt vilka risker som är kopplat till tekniken. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.  Exempel är att eleven kan påstå att kunskapen om fission har lett till vi idag kan tillgodose fler människors energibehov utan att påverka koldioxidutsläppen eftersom det finns mycket energi som vi kan utvinna genom att klyva kärnan samt att denna energi saknar koldioxidutsläpp. Eleven diskuterar även kring olycksrisk med kärnkraftverk, utvecklandet av kärnvapen (plutonium) Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: