👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia:Den ryska revolutionen

Skapad 2017-02-13 11:53 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Ur askan i elden

Innehåll

Det gamla, ryska tsarväldet var både korrupt och inkompetent. Tsaren och hans familj levde i en bubbla av ofattbar lyx, medan det ryska folket levde i djupaste armod och förnedring. Eftersom tsarfamiljen levde så åtskilt från folket visste de inte, eller rättare sagt, förstod de inte hur folket hade det.

I början av 1900-talet började Ryssland falla i bitar. Verkligheten kom ikapp. På något sätt nåddes tsaren av vissa signaler från det ryska folket. Genom några mer eller mindre tafatta reformer trodde sig tsaren kunna lugna det ryska folkets vrede.

Plötsligt 1914 befann sig Ryssland, som en av de stridande parterna i första världskriget. Tidigare hade de ingått en trepartsallians med Frankrike och Storbritannien, den s.k. ententen.

När första världskriget bröt ut var Ryssland knappast rustat för ett krig. Inre stridigheter och tsarens nymornade kunskaper om de ryska missförhållanden var knappast bästa tänkbara utgångspunkt för att föra ett krig. Tsaren hade knappt vaknat till insikt om läget i Ryssland. De senaste åren hade tsaren blivit alltmer påverkad av den märkliga mannen Rasputin. Rasputin hade lyckats fånga tsarfamiljens totala respekt. Med en blandning av religiösa idéer och mystiska sexutlevelser gav han tsarfamiljen råd i det mesta. Tsarritsan(tsarens fru) litade blint på Rasputin och dennes förmåga att se in i framtiden.

I början av kriget lyckades de ryska trupperna väl men snart vände krigslyckan. Tsaren -totalt okunnig i att föra krig- fick olika direktiv från Rasputin om hur man bäst skulle föra kriget. Hur många direktiv Rasputin än meddelade lyckades han inte vända den ryska krigslyckan. Adeln och högre tjänstemän började bli alltmer irriterade på denna selfmade man, så de beslutade att de skulle mörda honom. I dec. 1916 lyckas de efter att både försökt förgifta honom och skjuta honom, till sist dränka honom.

I februari 1917 avsätts tsaren. Den tillförordnade statschefen Kerenskij ser till att tsarväldet avskaffas. Mot alla odds beslutar Kerenskijs regering att fortsätta kriget. På den ryska hemmafronten blev det alltmer turbulent och i oktober 1917 tar bolsjevikerna med Lenin i spetsen makten. De sluter en separatfred som var allt annat än gynnsam för Ryssland. Själva revolutionen kan liknas vid en statskupp.

Lenin ansåg att arbetarna själva inte förstod sitt bästa utan att de måste ledas av bildade, intellektuella som kunde se och förstå arbetarnas långsiktiga intressen och behov.

Lenin dör 1924 och han blir i det närmaste helgonförklarad. Hans lik balsameras och han läggs i ett mausoleum. Ända fram till för några år sedan kunde man gå in i mausoleet och titta på hans kropp.

Efter Lenins död utbröt en maktkamp. Segrande i den kampen gick Josef Stalin. Stalin kom att styra Ryssland med järnhand. Någon form av opposition tilläts inte, utan alla oliktänkande deporterades till Sibirien arbetsläger eller blev omedelbart avrättade.

Om Tsarryssland varit korrumperat och ineffektivt blev nu Ryssland än mer korrumperat och supereffektivt, åtminstone när det gällde att förtrycka folket.

Man kan säga att Ryssland gick ur askan in i elden!

Uppgifter:

1) Läs i Horrisont(grön) sid318-331(sid. 323-331 viktigast).

2) Förklara följande ord: tsar, livegen, ojämlikt samhälle, bolsjevik, sovjeter, kollektivisering.(boken)

3)Var den ryska oktoberrevolutionen demokratisk? Resonera fram ett svar där du motiverar ditt svar.

4) Berätta lite om tsarens "rådgivare" Rasputin((Google ).

5) Gör en kortfattad sammanfattning av Stalintiden 1924-1953.(boken)

 

Era svar vill jag få in i rapportform som ni mailar mig christer.wesstrom@edu.osthammar.se

 

Vi arbetar med detta fram till den 22/2(kort tid så det gäller att vara fokuserade)

Uppgifter