Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7 - Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2017-02-13 12:09 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa boken "Det finns inga skridskor i öknen", och i samband med läsningen arbeta med olika typer av uppgifter som t.ex. frågor på innehållet och ordkunskap. Vi kommer att avsluta med att skriva en recension.

Innehåll

Syfte

Dessa mål jobbar vi mot

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur 

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Arbetssätt

Detta kommer vi att arbeta med

 

 • Läsa för att förstå, tolka och analysera en skönlitterär bok

 • Att kunna se vad en text har för budskap, tema, motiv etc.

 • Att kunna se hur en bok är uppbyggd, vilka språkliga drag och vilket berättarperspektiv en bok har

 • Att ta reda på vad ord betyder och hur de stavas

 • Hur man citerar

 

 

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas
 • din förmåga att läsa skönlitteratur, förstå tolka och analysera

 • din förmåga att muntligt och skriftligt resonera om budskap i ett skönlitterärt verk 

 • din förmåga att använda egna erfarenheter för att tolka det lästa

Bedömningsunderlag

 • samtal och diskussioner
 • ditt arbete med uppgifterna kring boken
 • en avslutande recension

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 7 - Det finns inga skridskor i öknen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att läsa skönlitteratur.
Eleven kan läsa skönlitteratur med stöd.
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Din förmåga att göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap.
Du kan med stöd göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar visar eleven läsförståelse.
Du kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och visar grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och visar på god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och visar på mycket god läsförståelse.
Din förmåga att skriva en recension med passande innehåll och språk.
Eleven kan med stöd skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och till viss del fungerande anpassning till texttyp, normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: