Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

 Kunskapsområde: ALGEBRA (År 8)

Skapad 2017-02-13 12:11 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebraisk kunskap kan beskrivas som att man genom att använda bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt. Kunskaper om likhetstecknets innebörd, bokstavsbeteckningar och variabelbegreppet är tillsammans med kunskaper i aritmetik viktiga byggstenar inom det algebraiska området. De ligger till grund för förståelsen av ekvationer, algebraiska uttryck, funktioner, formler och grafer.

Innehåll

Centralt innehåll i kunskapsområdet

Redan tidigare har du i ämnet matematik studerat …

  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som varit relevanta för dig.
  • Metoder för enkel ekvationslösning. 

Nu ska du studera…

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Mer om algebraiska uttryck, formler och ekvationer som är relevanta för dig. 
  • Mer om metoder för ekvationslösning. 

 

 

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. I en del arbetsområden ingår laborationer av olika slag. 


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter och utför problemlösningar
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter och problemlösningar (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats,såväl muntligt
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken Y. Liber AB, 2012

Uppgifter

  • Algebra (År 8)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: