Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-02-13 12:26 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett temaarbete om jordens och livets utveckling fram till och med järnåldern.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Ett temaarbete om jordens och livets utveckling fram till och med järnåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna:

 • Analysförmåga (jämföra skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar, förklara och visa samband. Hur och varför levde varför som man gjorde i de olika tidsåldrarna?)
 • Förmåga att hantera information (söka och samla information och strukturera en faktatext)
 • Begreppsförmåga (åldrarnas namn och inbördes förhållande)
 • Kommunikativ förmåga (samtala och diskutera, kunna redovisa fakta)

Bedömning - vad och hur

VAD:

Kunna tala om vad en människa behöver för att överleva.

Kunna se likheter och skillnader mellan tidsåldrarna.

Kunna förstå varför avstånden på en tidslinje är olika långa

Kunna berätta och se samband hur och varför man levde olika på de olika tidsåldrarna.

Kunna sätta ut några händelser i forntiden i rätt ordning på en tidslinje.

Kunna skriva och redovisa en faktatext.

HUR:

Du gör en självskattning före och efter temaarbetet.

Du ska kunna tala om vilken tidsålder du ser i kamraternas arbete. I detta samtalet hör jag vilka kunskaper du har.

Din text ska innehålla fakta och vara skriven med egna ord.

Du ska kunna redovisa en faktatext för klassen med hjälp av stödord.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Tidslinjen synliggörs på väggen i klassrummet (5meter). Vi sätter upp bilder för olika händelser.
 • Filmer
 • Samtal.
 • Faktaböcker
 • Söka fakta och skriva på iPad
 • Skriva och läsa faktatexter
 • Bygga upp en tidsmiljö
 • Arbeta enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: