Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT-17 spanska åk 8 - Un país en el mundo hispano

Skapad 2017-02-13 13:31 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska presentera ett spansktalande land med hjälp av en Keynote. De ska göra en fiktiv resa till det landet och sedan skriva ett brev hem till någon, där de berättar vad de har sett och gjort.
Grundskola F – 8
Du ska presentera ett spansktalande land som du redovisar både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer. Du ska kunna läsa och förstå olika slags texter samt lyssna och förstå talad spanska.

Undervisningens innehåll: Vad?

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva, läsa och förstå och höra och förstå.

Undervisningens innehåll: Hur?

Under 3 veckor arbetar vi med texter som har att göra med olika spansktalande länder och resor. Du arbetar under lektionerna med dessa texter, grammatik, ordkunskap-och hörövningar som har med spansktalande länder att göra. Du lär dig geografiord, fakta om olika sevärdheter samt adekvat grammatik. 

1) Paruppgift- Du och din kompis ska sedan göra och lämna in en keynote om ett spansktalande land som ni har besökt. Ni ska ha med fakta om landet och sevärdheter där. Denna keynote skall ni sedan muntligt presentera . Ni letar upp information via internetsidor, lexikon och böcker.  

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Förstå talat språk och tillgodogöra dig sammanhanget. Läsa olika slags texter och tillgodogöra dig innehållet.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: - formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift. - Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare.

Matriser

Bedömningsmatris för Moderna Språk år 7-9

1
2
3
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Bedömning: Du försöker att komma ihåg fakta om ditt land och lyckas ibland med att få ögonkontakt med publiken. Ditt uttal är så att du gör dig förstådd.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till stor del sammanhängande. Bedömning: Du har ganska god ögonkontakt med publiken. Du pratar utan manus och har endast stödord till din hjälp. Du uttrycker dig med bindeord och hela meningar och har dessutom ett gott uttal och man har få problem med att förstå vad du säger. Du får med jämförelser och komparerar adjektiv, t ex La montaña más alta...., y el cantante más famoso es...
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig tydligt, varierat och sammanhängande. Bedömning: När du pratar har du god ögonkontakt med din publik. Du använder dig endast av stödord. Du uttrycker dig varierat med bindeord och hela meningar. Du uttrycker dig också med ett gott uttal, och man har inga problem med att förstå vad du säger. Du får med jämförelser och komparerar adjektiv. Du gör även enkla jämförelser med Sverige och andra länder.t ex La montaña más alta...., y el cantante más famoso es..., y en comparación con Suecia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: