Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering VT17

Skapad 2017-02-13 13:32 i Talgoxen Haninge
Förskola
Pingvinens "Bygga Drömvä(r)lden" - Växa

Innehåll

Uppstart av projekt:

 Vårt främsta mål är att skapa en bra dynamik och en bra relation till alla barn i gruppen, alla barnen och föräldrarna ska känna sig välkomna och alla ska få möjligheten att känna sig delaktiga i vår verksamhet. Vi vill utgå ifrån projektet "Bygga Drömvä(r)lden" med inriktning på : VÄXA

Vi föreställer oss ett träd med ett stabilt rotsystem och många grenar som utgår ifrån stammen men som  växer sig fram fritt med tiden.

Vår grundtanke som vi vill föra med oss under terminens gång är:

* Växa i individuella och sociala lärprocesser

*Växa  i naturen, hållbar utveckling

*Växa i förskolan, material och pedagogiska rum/möjligheter

 

Pedagogisk miljö:

Vi har som mål att bygga upp en pedagogisk grundmiljö som är inbjudande och utforskningsbar för de nya barnen. Vi ser den pedagogiska miljön som föränderlig och vi vill anpassa den utefter barnens behov och intressen framöver.  

 

Pedagogiskt förhållningssätt:

Vår gemensamma grund ligger i vårt öppna och demokratiska förhållningssätt. Vi vill att Pingvinen ska vara en plats för utveckling och lärande, att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och känna trygghet hos oss. Vi tänker oss ett hela dagens perspektiv, där vi pedagoger tar till vara på varje tillfälle för att utmana och intressera barnen i olika aktiviteter och situationer i både kollektiva och individuella lärprocesser.

Vi utgår ifrån värdet demokrati, där vi tänker oss att gemenskap/vi-känsla, trygghet, respekt, socialt samspel, inflytande och delaktighet är en liten del av vad demokrati faktiskt innebär och något vi vill arbeta utifrån i vår verksamhet.

Genom att vi tror på barns kompetens och deras tidigare erfarenheter och där vi tar barnens känslor och ageranden på största allvar kan vi skapa en trygg och god relation att bygga vidare på. Vi anser att genom trygghet vidgas möjligheten till utveckling och lärande. Vi ser barn som nyfikna, lekfulla och intresserade individer och att det är vår uppgift som pedagog att lyssna in och se alla barnen och utmana dem vidare i deras intressen.

 

Våra värdeord:

Demokrati

Kreativitet

Modern barndom

Hållbar utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: