Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering-Årskurs 4

Skapad 2017-02-13 13:45 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 4 SO (år 1-3)
pedagogisk planering-Årskurs 4

Innehåll

AMNE:SO- Vikingatiden årskurs 4

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
 • Redogöra för några gudar som vikingarna tillbad.

Kopplingar till läroplan

 • Hi

Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Hi

Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 • Hi  4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • Hi  4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 • Hi  4-6

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

 • Hi  4-6

Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Hi  4-6

Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroböcker.
 • Se filmer
 • Arbeta källkritiskt
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Göra "vikingadockor", bygga vikingaskepp (pappersmodell)
 • Museebesök

 

 

Bedömningsmatriser

 Historia

Vikingatiden

       

Baskunskaper

Historiska händelser och personer.

 

Du har baskunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.

Du har goda kunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.

Resonera

Historiskt perspektiv på samhället.

 

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.

Undersöka

Historiska möten.

 

Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.

Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.

Diskutera

Diskutera förändringar över tid.

 

Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.

Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.

Förmåga att hantera information

Använda olika källor

 

Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.

Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.

Analysera

Likheter och skillnader

 

Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.

Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.

Begrepp

Historiska begrepp.

 

Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

 

 

 

 

 

ÄMNE: Medeltiden

Medeltiden i Sverige varade i ca. 500 år. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer att få bekanta dig med vilka hän...

Innehåll

Arbetsområdets namn

Medeltiden

Medeltiden i Sverige varade i ca. 500 år. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer att få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.LL

 • Hi  4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 • Hi  4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Övergripade mål och läroplanens syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paraleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltid och nutid.

Kopplingar till läroplan

 • Hi

Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Hi

Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • Hi

Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleverna

När du arbetat med medeltiden ska du kunna:

 • De fyra samhällsgrupperna, vilka de var och hur de levde.
 • Hur Sverige såg ut på medeltiden.
 • Kyrkans/klostrens roll under medeltiden.
 • En överblick över medeltidens världsbild.
 • Digerdöden
 • Städer under medeltiden
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden.
 • Den nordiska unionen

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledd undervisning, genomgångar.
 • Film
 • Läroböcker och instuderingsfrågor
 • Gruppdiskussioner
 • Individuellt arbete med instuderingsfrågor

Bedömning och ev. matriser

Vi kommer att bedömma ditt arbete vid gruppdiskussioner, dina texter skrivna i historieboken och vid bilduppgifter. Arbetet avslutas med ett prov på medeltiden. Vi kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att:

 • Beskriva skillnader och likheter mellen hur människor levde på medeltiden och nu.
 • Förklara hur människor levde under medeltiden.
 • Skriva en faktatext där läsaren förstår innehållet.
 • Rita bilder som hör ihop med de texter du skrivit.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

 • Hi  E 6

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Hi  E 6

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: