Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Boy in the Striped...

Skapad 2017-02-13 13:51 i Friskolan Asken Grundskolor
Andra världskriget och förintelsen (Pojken i randig pyjamas).
Grundskola 9 Engelska
In this project you will learn more about the WW2 and experience the holocaust through the eyes of a little boy in a striped pyjamas.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

- att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

- Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

- Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

- Talad engelska och texter från olika medier.

-Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

- Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

- Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

- Samtal och diskussioner samt argumentation.

- Språkliga strategier för att förstå…

You will:

  • read and discuss texts about WW2 and the holocaust,
  • read the novel The Boy in the Striped Pyjamas
  • answer questions about and discuss The Boy in the Striped Pyjamas,
  • watch the film The Boy in the Striped Pyjamas with English subtitle and sound.

Teacher's goals are that you will:

  • learn more about WW2 and the holocaust,
  • understand most of the novel and the film and be able to write about and discuss what you have read and seen,
  • improve your reading and listening comprehension,
  • improve your writing and reading skills,
  • expand your vocabulary.

Matriser

En
Book journal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll; sammanfattningar
Du har skrivit korta sammanfattningar och reflektioner efter minst hälften av bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter nästan alla bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter bokens alla kapitel.
Frågor efter bokens slut / filmen.
Du har besvarat några frågor på ett relevant sätt.
Du har besvarat flera frågor på ett relevant sätt.
Du har besvarat flera frågor på ett relevant och fylligt sätt.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: