Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 meter trä - ny

Skapad 2017-02-13 14:20 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Vi jobbar med 1 meter furubräda som du som elev får bygga någonting av. Det kan t.ex. bli en låda, hylla eller skåp. Du bestämmer!
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Om du fick en meter trä, vad skulle du göra då?

Du kommer att arbeta med sammansättning och kanske hur man sätter dit gångjärn.

Du kommer också att jobba med hur man kan ytbehandla(ex.måla eller lacka) på olika sätt .

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du formger ditt föremål utifrån instruktioner som du får från läraren
 • i ditt färdiga arbete måste det finnas minst en sammansättning
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Undervisningen

 • Presentation i grupp där vi tillsammans tittar på ett bilspel och diskuterar vad man kan göra och hur det kan se ut.
 • Genomgång i grupp hur man gör en enkel ritning
 • Göra en egen ritning med mått
 • Föra över måtten på träbit och såga med lämplig såg
 • Sammanfoga dina träbitar med lim och skruv
 • För dem som har ett lock eller en dörr ska gångjärn skruvas fast
 • Ytbehandla (ex.måla eller lacka) ditt föremål
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild med hjälp av dator
 • Ställa ut ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.
 • Muntliga instruktioner i alla moment

Detta betyder för dig att:

 • du har egna idéer och kan göra din egen skiss 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
1 meter trä

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form och utseende
Skiss
Enkel skiss med få detaljer, inga mått
Enkel skiss med fler detaljer och några mått
Skiss med många detaljer och mått på alla delar
Form
Enkel form med få sammansättningar
Enkel form med fler sammansättningar t.ex. låda med lock
Svårare form med många sammansättningar t.ex. skåp med hylla/två dörrar
Sammansättningen
Försökt att såga och borra vid markering. Behöver hjälp med att skruva.
Sågat och borrat på markering. Försöker att skruva ihop själv.
Sågat och borrat på markering. Har skruvat i alla skruvar själv.
Instruktioner
Följer några av instruktionerna, frågar om det mesta.
Försöker att arbeta utifrån instruktionerna, provar själv.
Arbetar självständigt utifrån instruktionerna. Föreslår egna lösningar.
Avslut
Lite slarvigt, t.ex. inte slipat eller målat/lackat ordentligt överallt, inte gjort som på skissen
Varit noggrann och gjort det mesta som fanns på skissen. Målat/lackat och slipat bra.
Haft stort tålamod och gjort precis som på skissen. Slipat och målat/lackat noggrant.
Arbetet
Verktyg, redskap och maskiner (säkerhet)
Frågar om hur verktyg och redskap ska användas.
Provar själv hur verktyg och redskap ska användas.
Är helt säker i sitt hanterande av verktyg och redskap.
"Drivet"
Frågar om allt.
Försöker själv och frågar ibland.
Gör det mesta själv, frågar ibland.
Utvärdering
Använt få ord.
Fler ord som beskriver arbetet.
Beskrivande text som förklarar hur arbetat har gått.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: