Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi, andning och matspjälkning

Skapad 2017-02-13 14:20 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 8 Kemi Biologi Idrott och hälsa
Livets Kemi - Ett projekt över ämnesgränserna.

Innehåll

Syfte och mål - Biologi och Kemi

Utveckla kunskaper om kemiska och biologiska sammanhang och  nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • använda  naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i samhället , naturen och i människan.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi och biologi
 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

 

Centralt innehåll

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till sådana genom kemiska reaktioner
 • Kolatomens funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen som matspjälkning och förbränning - cellandning .
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad , funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Systematiska undersökningar och dokumentation av dessa.

 

Bedömningen inriktar sig på

 • Dina kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
 • Din förmåga att beskriva och förklara hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället samt visa på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
 • Din förmåga att föra resonemang om  processer i levande organismer och visa på samband i naturen.
 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang och din förmåga att föra resonemang kring hälsa och sjukdom.
 • Din förmåga att genomföra undersökningar, dra slutsatser av dessa samt dokumentera resultaten.

IDROTT OCH HÄLSA

Syfte och mål:

Utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleven ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Ur det centrala innehållet:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Olika definitioner av hälsa och sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

Bedömningen inriktas på:

 • Din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassa dina rörelser.
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang i danser och rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Din förmåga att sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Arbetsområdets avslutning.

Detta arbetsområde kommer att avslutas med en hälsoeftermiddag där ni planerar och genomför olika aktiviteter åt årskurs 7 och 9.

Det sker Måndag vecka 10. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: