Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik für alle Fälle

Skapad 2017-02-13 14:22 i Norrtullskolan Söderhamn
Musik für alle Fälle
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nu kommer vi att jobba med fritidsaktiviteter men fördjupning i musikutövandet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

- prata om något vi kan göra efter skolan

- berätta om musikintressen

- berätta om andra intressen

- nya ord

 

Hur kommer vi att lära oss:

 • Under arbetets gång kommer vi att möta nya ord och uttryck i klassrumet
 • Vi jobbar med textboken och övningsboken
 • lyssna, läsa, skriva och tala tyska.
 • arbeta med glosor ntty791, ntty792 och ntty793 på sidan glosor.se (alternativt löst papper)
 • ställa och besvara frågor kring teman samt utöka kunna presentera oss själva respektive någon annan person.

Hur du får visa vad du kan:

- skrivtest, glosförhör samt hörförståelsetest.

 

lärandematris:

Kapitel 9: Musik für alle Fälle

Jag…

=>

=>

=>

Musik für alle Fälle

…samtalde om vad jag vill göra på kvällen

…berättrade om mitt musikintresse.

…berättade om andra intressen

…kan ställa frågor med hjälp av frågeorden

…ställer frågor på tyska på rätt grammatisk form.

ordförrådet

...tränade på ntty791, ntty792 och ntty793.

…lärde mig minst 20 nya ord.

…lärde mig minst 70% av orden

…lärde mig minst 90% av orden.

Lesen /läsförståelse

…förstår texterna i textboken, sid 52-55

 

 

Schreiben/skriva

…jobbade med textboken, sid. 52-53 och övningsboken, sid 50.

…jobbade med övningsboken sid 51- 53: C, D, E, F

…jobbade med övningsboken, sid 52 – 56: stjärnuppgifterna

…jobbade med uppgift 2 i textboken, sid 55 (stjärnuppgift)

…skrev klart uppgift 4 i textboken, sid 54

 

Sprechen/tala

…kan tala om mina musikintressen så att en tysk person skulle förstå.

…kan berätta om mina musikintressen eller andra intressen på ett sammanhängande sätt

…gjorde även uppgifterna 2, 3 och 4 i övningsboken 55 för att visa att jag kan anpassa min tyska till syfte, mottagare och situation.

Klassrumsuttryck

…förstår klassrumsuttrycken på sid. 5 i övningsboken

… kan använda några klassrumsuttryck

…använder mig av klassrumsuttryck i klassrummet under undervisningstid.

Presentation

…kan presentera mig själv

…kan presentera en annan person så att en tysk person kan förstå.

…kan presentera andra personer utan stora problem

…kan presentera andra nästan felfritt, även i plural.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: