Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse, energi och effekt

Skapad 2017-02-13 15:06 i Nannaskolan Uppsala
Under de närmsta veckorna kommer vi arbeta med kraft och rörelse, energi och effekt.
Grundskola 9 Fysik

Under de närmsta veckorna kommer vi arbeta med kraft och rörelse, energi och effekt. Du kommer träffa på begrepp som friktion, kraft, tröghet, fritt fall m.m. Det är begrepp som du kan använda både i vardagliga och vetenskapliga sammanhang.

Innehåll

Tidsåtgång

5 Veckor

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Centralt innehåll

 

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor

Metod

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Texter i läroboken, samt instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupper och i helklass
 • Laborationer och demonstrationer
 • Uppgifter

Vecka 14-16

Begrepp denna vecka: Likformig och icke likformig rörelse, hastighet, acceleration, retardation, massa, tyngd, gravitation.Kraft, motkraft, friktion, tyngdpunkt, stödyta, lodlinje,

fritt fall, kaströrelser, tröghet, centralrörelse, centrifugalkraft

s.168-189  (L s.115-127)

Repetition av kraftkunskap, massa, tyngd och gravitation.

Rörelse, hastighet, acceleration och retardation. Hastighets- och accelerations laboration.6.1 1

 

Vecka 17

Begrepp denna vecka:  fysikaliskt arbete + enhet, mekanikens gyllene regel, lutande plan, kilen, hävstången, hjulet och skruven, vridningspunkt, hävarm,

s. 252- 260 (L 168-171)

Vad är fysikaliskt arbete? Uppgift 9.1 1

Hävstång Uppgift  9.1.3

Lutandeplan, block och taljor- mekanikuppfinningar 

 

Vecka 18

Begrepp denna vecka: mekanikens gyllene regel, lutande planet, energi och effekt

Uppgift 9.1.2

Effekt

Uppgift 9.1.6

 

Vecka 19

Begrepp denna vecka: Elektrisk effekt

Effekt räkning

Elenergianvändning.

 

Vecka 20 

Prov onsdag den 17/5 s.250-267 (L 168-179)

 

Vecka 21 on,to

Energikällor

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Deltagande i muntliga genomgångar
 • Deltagande under laborationer
 • En skriftlig laborationsrapport
 • En skriftligt kunskapskontroll

Matriser

Fy

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laboration
I undersökningar använder eleven utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Teoretisk kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: