Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu VT-17

Skapad 2017-02-13 15:25 i Västerholm Grundskolor
Hur var det att leva för ca 100-150 år sedan?
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi börjar med att göra en gemensam frågekarta. Vad vill vi veta om hur det var att leva för ca 100-150 år sedan? Sedan försöker vi får svar på alla våra frågor genom filmer, texter och annat material.

Vi arbetar med grej of the day som tar upp stora händelser och personer under århundradet. Vi diskuterar och skriver texter om varje händelse/person.

Vi arbetar med texter som behandlar hur livet i hemmet, skolan och religionens roll i samhället var. Vi diskuterar dem och jämför med hur det är idag. Vi arbetar med arbetsblad som behandlar texter.

Vi ser filmerna ur serien "Barnens århundrade" och jämför varje årtionde med idag. Vi skriver gemensamma texter som sammanfattar varje årtionde.

Vi tillverkar en tidslinje där vi kan föra in de största skillnaderna och talar i samband med detta om dåtid-nutid.

Vi lyssnar på och sjunger barnvisor från förr, av tex. Alice Tegner, Elsa Beskow och jämför med moderna barnvisor.

Vi letar bilder och annan information på Internet, som visar hur det kunde vara att leva för ca 100-150 år sedan.

Vi funderar avslutningsvis på hur barns liv kommer se ut i framtiden. Var och en skriver en kort berättelse om hur framtiden kanske kommer att se ut för eventuella barnbarn. Var och en kommer att få läsa upp sin berättelse i en liten grupp.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Jag kan deltaga aktivt i samtal och diskussioner

Jag kan formulera frågor till en äldre person som du ska intervjua.

Jag kan göra jämförelser mellan förr och nu.

Jag har funderat över framtiden och kan berätta om mina tankar med hjälp av det arbete jag gjort om detta.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Hi   3

Matriser

SO
Livet förr och nu VT-17

Det här ska jag kunna efter arbetet med Förr och Nu.

Nått
Jag kan använda begreppen dåtid, nutid och framtid i rätt sammanhang.
Jag kan berätta om hur barn hade det i hemmet förr.
Jag kan berätta något om hur barn hade det i skolan förr.
Jag kan berätta om någon leksak som barn hade förr.
Jag kan berätta något om kristendomens roll i skolan och samhället förr.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: