Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter (faktatexter) åk 3

Skapad 2017-02-13 15:29 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Att arbeta med faktatexter utifrån cirkelmodellen
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på att skriva faktatexter. Vi kommer att skriva både gemensamt och på egen hand.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få träna dig på att skriva egna faktatexter. Vi kommer att träna gemensamt på att ta ut nyckelord ur texter, organisera dessa i en tankekarta utifrån olika rubriker och formulera en faktatext. Du kommer sedan att få använda de redskap/tips du fått med dig från det gemensamma arbetet i skrivandet av din egna faktatext. 

 

Vi arbetar mot målen att du ska:

- Känna till skillnaden mellan en faktatext och en berättande text. 

- Känna till  orden klassificering, utseende, föda, ungar och boplats och använda dem i din faktatext

- Kunna ta ut nyckelord ur en enklare faktatext och samla dessa i en sexfältare/tankekarta.

-  Utifrån nyckelorden  kunna skriva en enkel och tydlig faktatext om ett valfritt djur. Texten ska innehålla styckeindelning och/eller underrubriker.

- Kunna använda stor bokstav och punkt och stava vanliga ord.  

- Kunna använda bilder för att förtydliga din text.

- Kunna ge respons till en kompis.

- Kunna bearbeta och förtydliga din text utifrån given respons.

 

Bedömning/Dokumentation

Vi kommer att bedöma detta under arbetets gång samt genom att den egna tankekartan och faktatexten med tillhörande bild lämnas in till oss för återkoppling.

 

Innehåll

Vi kommer att använda oss oss av cirkelmodellen där vi börjar med att jobba tillsammans. 

 

Arbetsgången kommer att se ut enligt följande: 

 

 Gemensamt

 • Vi diskuterar skillnaden mellan en faktatext och en berättande text. Vad är skillnaden mellan fakta och åsikt?
 • Vi går gemensamt igenom viktiga ämnesspecifika ord/begrepp som klassificering, utseende, boplats, föda, och ungar. Dessa presenteras i form av en tankekarta (sexfältare) som ett verktyg för att samla information. 
 • Vi läser faktatexter gemensamt (på storskärm) och tränar, gemensamt och i smågrupper, på att plocka ut nyckelord.
 • Vi skapar tillsammans tankekartor/sexfältare utifrån nyckelorden
 • Vi formulerar och skriver gemensamma faktatexter på storskärm.

 

Indivuduellt arbete

 • Nästa steg blir att ni själva får välja ett djur, läsa in er på fakta om det djuret och skriva en egen faktatext utifrån arbetsgången vi använt oss av i det gemensamma arbetet (se bifogad uppgift).

 

 • När din faktatext är klar så kommer du, tillsammans med en kompis, få  kontrollera att du fått med allt med hjälp av en checklista. Kompisen kommer även att få ge respons genom att skriva två positiva saker om texten och en önskan ("Two stars and a wish"), (Bifogad fil). Din uppgift blir sedan att göra detsamma utifrån kompisens text. När din text är bearbetad och klar delas den på Drive med oss lärare. 

 

 • Du avslutar arbetet med att rita en eller flera bilder som passar till din text.

 

 

Uppgifter

 • Arbetsgång faktatexter

 • Checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: