Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna och världshaven VT 17

Skapad 2017-02-13 15:54 i Njutångers skola Hudiksvall
Ett arbetsområde i geografi för åk 3 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om världsdelarna och världshaven. Vad de heter och var på jorden de ligger. Du kommer också att få skriva och berätta om en plats på jorden som betyder mycket för dig.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig.

Centralt innehåll

Begrepp

 • världsdelar
 • världshav
 • kontinent
 • jordglob
 • Atlas
 • kartbok
 • väderstreck
 • namn och läge

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och arbeta med karta och jordglob. 
 • Du kommer att få rita och måla de olika världsdelarna och träna på att hitta världsdelarna och världshaven. 
 • Du kommer få arbeta med olika sorters kartor och t.ex. rita en karta över ditt rum.
 • Du kommer också att få skriva en faktatext om ett land eller en plats som känns viktig för dig.Bedömning

Du kommer att bedömas: 

 • kan väderstrecken för att tala om var världsdelarna och världshaven ligger och vad de heter.
 • att du har kunskap om världsdelarnas storlek i förhållande till varandra.
 • hur du kan skriva en faktatext om din plats/land.
 • hur du redovisar ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: