Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bråk

Skapad 2017-02-13 15:55 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Matematik

Fram till för ca 130 år sedan var det inte vanligt med decimaltal och man mätte oftast in längder i meter. Man använde kroppsmått istället och när man skulle göra jämförelser använde man bråk. 

1 tum = 1/12 fot
1 fot = 1/2 aln
1 aln = 1/3 famn
1 famn = 1/6000 gammal mil
1 gammal mil motsvarar 10688 meter

 • Hur lång är en tum och en fot?
 • Vems fot är så lång?
 • Vad för slags kroppsmått är en aln och en famn?
 • När användes kroppsmåtten aln och famn?  

Tänk dig att det inte finns några decimaltal. 

 • Skriv ett tal mellan 0 och 1. 
 • Skriv ett annat tal mellan 0 och 1.
 • Hur kan du ta reda på om talen är lika stora eller om det ena är större än det andra?

Innehåll

1. Bråk - mål med kapitlet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett annat
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform 

2. Begrepp

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkling, förlänga, del av, andel, decimalform

3. Syfte

4. Centralt innehåll

5. Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med

 • gemensamma genomgångar
 • diskussion i grupp/helklass
 • enskild färdighetsträning

Prov på kapitlet är fredag 15 april. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: