Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd vårterminen 2017

Skapad 2017-02-13 16:09 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola F
Slöjd.

Innehåll

Hej!

Under terminen kommer du att starta upp arbetet med en egen idé. Du kommer att få skissa, rita, genomföra och utvärdera ditt arbete. Du kommer att arbeta i både mjukt och hårt material. 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga:

utveckla en egen idé.

att formge ett föremål.

att hantera verktyg och material.

 

Lycka till!

Patrik och Gina

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
    Lgr11  -

Matriser

SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
  • Sl
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör t.ex. enkla skisser för att visa.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Förklara hur den ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör enkla skisser/ritningar och anger t.ex. förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör tydliga skisser/ritningar och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
Planerar, genomför och slutför sin idé självständigt, samt utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Anpassar sitt arbete utifrån uppkomna situationer. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter, jämför elelr provar olika metoder.
Välja och motivera
...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,
  • Sl
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker i kända situationer. Kan hantera de vanligaste redskap/verktyg/tekniker, med viss hjälp.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
- färg och form
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion). Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Använder och utvecklar sina kunskaper även i nya situationer.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
- kvalitets- och miljöaspekt
Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén och miljön.
Förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel.
Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.
Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar kvalitén och miljön. Förklarar tydligt sambandet mellan val och följder utifrån kvalite- och miljöaspekt.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.
  • Sl
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Ger enkla och konkreta exempel på hur t.ex. konsekvenser av val påverkat resultatet. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Resonerar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Ger exempel på hur t.ex. olika val i arbetsprocessen påverkat resultatet. Samt ger exempel på alternativa sätt. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Resonerar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar konsekvenserna av olika val med tanke på funktion och utseende/form. Baserar ditt resonemang på egna erfarenheter och kunskaper. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocesss.
Förklarar tydligt sambandet mellan val och konsekvenser av val utifrån sin arbetsprocess och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. . Baserar sitt resonemang på både egna och andras erfarenheter och kunskaper. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.
Tolka slöjdföremål
T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål? Estetisk = föremålets utseende
  • Sl
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode Gör enkla jämförelser.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler. Gör egna jämförelser och ger exempel på kopplingar mellan olika trender och/eller kulturer
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material. Beskriver t.ex. traditioner och/eller trender, samt ger exempel på hur de kan se ut i olika kulturer. Gör jämförelser och visar på likheter och skillnader.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver t.ex. hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån. Beskriver tydligt t.ex. olika trender, gör jämförelser mellan dem och underbygger sitt resonemang med fakta, egna erfarenheter och åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: