Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 2-3

Skapad 2017-02-13 16:20 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du ska lära dig om hur du kan lösa problem, visa hur du tänker och se om lösningarna är rimliga.

Innehåll

 Mål med undervisningen är att...

  Du ska lära dig lösa enkla problem med hjälp av matematik.

  Du ska se olika lösningar och välja den som passar bra.

  Du ska bedöma om lösningarna är rimliga (kontrollera).

  Du ska visa på olika sätt hur du löser problem genom att

  rita eller använda symboler eller använda konkret material eller berätta med ord. 

  Du ska formulera egna problem.

 Så här ska vi arbeta...

 
Vi ska diskutera olika lösningar för att sedan välja den metod som passar bäst. T.ex. olika räknesätt, rita bilder, använda konkret material (pengar, klossar),
Vi ska bedöma om lösningen är rimlig genom att kontrollera den.

Vi ska läsa gemensamt, leta lösningar i par eller enskilt, redovisa gemensamt.

 Vi kommer att bedöma hur... 

   Du förstår vilken information som är viktig i problemet.

   Du använder en passande metod (räknesätt, rita bilder, konkret material).

   Du bedömer rimligheten i svaret.

   Du formulerar egna problem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: