Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B del 2

Skapad 2017-02-13 16:35 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet handlar om procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Vi kommer att utgå från läromedlet Matteborgen 5B. På lektionerna varvar vi genomgångar med gemensam problemlösning och enskilt arbete. Målet är att du ska se de olika momenten i matematik som pusselbitar som tillsammans bildar ett mönster som är lätt att förstå.

Läxorna kommer att bestå av arbetsblad, problemlösning och övningar från nomp under detta arbetsområde.

Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Du ska kunna:

 Att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%

 Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

 Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser 

 Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

 

 

Begreppen  procent         hundradel        kombinera

 

 Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

 Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

 Avgöra om dina uträkningar är rimliga

 Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

 

Begreppen avrunda    decimaler    decimaltecken

 

 Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader

 Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

 Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

 Kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

 Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

 

Begreppen  vinkelben  vinkelspets  vinkelsumma  halvt varv  helt varv  gradtal  symmetrisk  symmetriaxel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: