Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ vt 17 åk 8 Ma Algebra & Samband MSR, CB, DJ, FL, CK

Skapad 2017-02-13 20:05 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Algebra och Samband
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Algebra och Samband Åk 8

Mål för elev

Du ska kunna

 • skriva uttryck och beräkna värdet av uttrycket
 • tolka uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problemuppgifter med ekvationer
 • tolka geometriska mönster och skriva uttryck (formler) för dem
 • rita koordinatsystem och ange koordinaterna för punkter i systemet
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och tabeller
 • tolka och resonera kring linjära diagram och grafer


  Genomförande

  Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Vi jobbar i kap 3 och 4

  Innehåll

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven,
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar,  

   

  Kursplanemål

  Eleverna ska utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
JÄ vt 17 åk 8 Ma Algebra & Samband MSR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder som är..
Du använder ekvationsmetoder med gott resultat. I de flesta fall kommer du fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga
Du löser enkla ekvationer men kommer inte alltid fram till rätt svar i huvudsak fungerande
Du använder ekvationsmetoder och balanserar svårare uppgifter, med variabel i båda leden, som gör att du kommer fram till korrekta svar. ändamålsenliga och effektiva
Problemlösningsförmåga
Du kan lösa problem på ett…
Du behöver hjälp med att teckna upp ekvationer för enkla problemuppgifter men sen kan du lösa den. ...i huvudsak fungerande sätt
Du kan teckna upp ekvationer för enkla problemuppgifter och sedan lösa dem. ...relativt väl fungerande sätt
Du kan teckna upp ekvationer för svårare problemuppgifter och även lösa dem. ...väl fungerande sätt
Resonemangsförmåga
Du är bra på att föra…
Ex: Niklas ska köpa ett nytt staket till sin trädgård. Staketet ser ut som det på bilden. Hur många brädor behövs det om man ska bygga ett staket med 10 stolpar? Du ritar en bild och visar med bilden hur många brädor som går åt ...enkla och till viss del … underbyggda resonemang.
Du ritar bild och beskriver med ord ett samband mellan antalet stolpar och antal brädor. ..utvecklade och relativt väl … underbyggda resonemang.
Du skriver ett samband mellan antalet stolpar och bräder med ord och formler ...välutvecklade och väl … underbyggda resonemang.
Begreppsförmåga
Du kan föra… ...resonemang kring hur begrepp relaterar till varandra
Ex: Du vet att mjölk kostar x kr/l och att potatis kostar y kr/kg. Du kan konkret tala om vad uttrycket 2(x + y) betyder/innebär ...enkla
Ex: Du har ett uttryck för en t.ex en rektangels area, t.ex. 32y2 och kan utan svårigheter ge exempel på flera olika uttryck för rektangelns omkrets och visa att det stämmer … utvecklade
Du är mycket förtrogen med hur begrepp inom algebra och samband relaterar till varandra och klarar alla begrepps uppgifter. … välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: