Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 / Mera favoritmatematik 3A och 3B

Skapad 2017-02-13 20:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 3 Matematik
Målet med undervisningen är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Du ska kunna:

  • samarbeta och vara en läranderesurs för dina kamrater
  • några av multiplikationstabellerna 0-10
  • lösa enkla divisionsuppgifter
  • addition med tresiffriga tal
  • subtraktion med tresiffriga tal
  • hela den analoga klockan
  • förstå digital tid
  • utföra enkla mätningar av längder, volymer och tider
  • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att prata mycket matematik för att tillsammans lösa uppgifter. Då får vi också reda på hur andra i klassen tänker. Vi arbetar med kluringar, matteboken, spel på datorn, vanliga spel och annat vi stöter på som har med matematik att göra.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

  • samarbeta och hjälpa dina kamrater
  • lösa multiplikationstabellerna 0-10
  • lösa uppgifter med division
  • lösa additionsuppgifter med tresiffriga tal
  • lösa subtraktionsuppgifter med tresiffriga tal
  • tala om hur mycket klockan är 
  • förstå digital tid
  • utföra enkla mätningar av längder, volymer och tider
  • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

Reflektion

Du kommer att ha utvärderande övningar emellanåt då du själv får reflektera över din inlärning, svåra moment och du får ge förslag på vad vi ska öva mer på.

Du kommer att få reflektera kring din inlärning och ditt kunnande under arbetets gång och tänka efter själv vad du behöver träna mer på.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
    Ma  1-3
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
    Ma  1-3

  • Ma  1-3
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  1-3
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
    Ma  1-3
  • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Ma  1-3
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
    Ma  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Ma   3
  • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
    Ma   3
  • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
    Ma   3
  • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
    Ma   3
  • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
    Ma   3
  • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
    Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: