Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2017-02-13 20:34 i Örsängets förskola Bollnäs
Vi vill få in mer lek och rörelse i barnens vardag, för att mycket forskning visar på att barn inte rör på sig lika mycket i dag, som barn gjorde förr. Detta kan vi göra genom att erbjuda barn lek och rörelsemiljöer där barnen utmanas att utföra olika rörelser som främjar barnets grovmotoriska utveckling.
Förskola
Sång och rörelser ger mycket glädje och bidrar till att barnen får känna en gemenskap och samhörighet i gruppen.

Innehåll

BAKGRUND

Varför tema rörelse? 

Barn behöver träna sina grovmotoriska färdigheter såsom hoppa, springa, gå, krypa/åla, hänga, stötta, kasta, fånga och balansera. Detta för att ha en god rörelseförmåga genom hela livet. Sång och rörelser ger mycket glädje och när vi gör det tillsammans bidrar det till att barnen får känna en gemenskap och samhörighet i barngruppen. 

MÅL

Syftet är att vi ska erbjuda barn olika lek- och rörelsemiljöer för att träna de grovmotoriska grundformerna. Genom planerade rörelsestunder få alla barn att känna samhörighet och en trygghet i gruppen. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi pedagoger erbjuder barnen olika miljöer, både inne och ute, där barnen får använda sin kropp i lek och rörelse. Vi uppmuntrar till olika aktiviteter, både planerade och oplanerade, som främjar barnens fysiska förmågor. Vi har planerade rörelsesamlingar en gång i veckan där vi även leker lekar som främjar samspelet och gemenskapen i barngruppen. Vi är närvarande pedagoger som stöttar barnen i sin motoriska utveckling.

DOKUMENTATION

Dokumentationen görs löpande i Unikum genom bilder, video och text.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt vid planeringar och annan reflektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: