👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2017-02-13 20:34 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola F – 3 Historia Svenska
Hur känner man igen en beskrivande text? I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om beskrivande texter och hur de skrivs. Du kommer också att få läsa olika faktatexter.

Innehåll

Du ska lära dig:

 • att skriva en beskrivande text (faktatext).
 • vad som är skillnaden mellan en berättande text och beskrivande text.
 • olika strategier för att skriva en beskrivande text.
 • läsa och förstå innehållet i olika beskrivande texter.

Undervisning:

 • Du kommer att få undervisning om olika strategier du kan använda när du läser och skriver en faktatext.
 • Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen i följande faser: 1. Vi samlar kunskap om beskrivande texter tillsammans. 2. Vi tittar på texter tillsammans för att se hur faktatexter skrivs. 2. Vi skriver en gemensam text utifrån det vi lärt oss. 3 Du skriver en egen text om en dinosaurie eller fler.
 • Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp. Vi gör en gemensam ordbank med svåra ord.
 • Du kommer att få öva dig att använda tankekartor och sexfältare.
 • Du kommer att få lära sig använda strukturen med inledning, rubrik, styckeindelning och underrubrik.

Tillämpningsuppgift:

Du ska skriva en beskrivande text och du kommer att få bedöma din egna text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3