Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SalSa Barns inflytande VT- 17 Bullen

Skapad 2017-02-13 21:46 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 Vi vill uppmuntra barnen att be om hjälp av varandra och även hjälpa varandra med olika saker i vardagen, som exempelvis på och avklädning av utekläder. De ska få känna sig delaktiga i att ta ansvar för olika saker i vardagen på förskolan såsom duka, städa, starta och avsluta olika aktiviteter. Vi vill även uppmuntra barnen att använda sig av demokratiska processer både i den fria leken och styrda aktiviteter tex beslut vid samlingen.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Vi kommer använda oss av observationer och intervjuer med barnen för att se effekterna av arbetet. Även använda oss utan vår frågeställning Vad ser vi för effekter av barns inflytande i verksamheten? från vårt Bffl- arbete.

Vad måste vi som pedagoger göra för att möjliggöra barnens utveckling?

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning.

Vi vill se att barnen spontant börjar använda sig av demokratiska processer, att de hjälper varandra i olika situationer och att de vågar stå upp för sin åsikt. Vi vill också se att barnen känner tillit till sig själva att våga ta en ide till handling och avsluta den.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: