Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lire, écrire et présenter år 8

Skapad 2017-02-13 22:16 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa texter, noveller, serier eller dikter på franska, för att sedan göra en egen presentation av vad vi läst för resten av klassen. Vi använder keynote/powerpoint eller gör en presentation utan dator.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Egen produkt baserad på en kort bok, novell, serie eller dikt på franska vi själva valt.

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

 

Vi har arbetat med det specifika kunskapskravet som handlar om att göra en egen produkt av något autentiskt material (inte en vanlig lärobokstext) på franska. 

Vi har valt egna och läst kortare böcker och berättelser och gjort en egen "produkt" - presentation av materialet vi läst.

Det som kommer att bedömas i detta område är:

- er produkt

och

- era muntliga presentationer av er produkt (den text eller keynote som ni gjort).

 

Förmågor: 

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt i din produkt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

samt hur väl du kunnat använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Bedömningsmatris läsprojekt

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på franska och berätta om/ läsa sin produkt (text, berättelse, dikt eller keynote)
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Egen produkt /produktion
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Kunna göra en egen text eller presentation av ett autentiskt material på franska.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: