Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap.4 koordinatsystemet

Skapad 2017-02-14 00:36 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grön del: - rita koordinatsystem - ange koordinaterna i en punkt i ett koordinatsystem - beskriva proportionella samband med hjälp av formler och diagram - beskriva andra linjära samband - tolka olika typer av samband Röd del: - att tolka diagram och grafer - att räkna med olika sorters samband
Grundskola 8 Matematik
Matteord att lära sig Grön del: koordinatsystem - storhet x-axel - diagram y-axel. - graf origo. - formel koordinat. - proportionell/proportionalitet linjära samband. - konstant jämförpris Röd del: regualdetri

Innehåll

Tidsperiod:

vecka 8- 13

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: