Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 1

Skapad 2017-02-14 08:08 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med temat "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - isen vi halkar på kalla vinterkvällar och sjöarna vi svalkar oss i heta sommardagar. Men det finns även vatten vi inte ser. Utan vattnet skulle det inte finnas liv på vår planet. Alla växter och djur behöver vatten för att överleva.

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska kunna...

 • vad vatten heter på kemispråket
 • redogöra för vattnets olika former
 • beskriva vattnets kretslopp
 • olika typer av väderlek
 • skillnaden på hav, sjö, älv, flod, å och bäck
 • förklara det ”osynliga” vattnet
 • förstå vikten av att hålla vattnet rent
 • namnen på världshaven och världsdelarna
 • namnet på några vanliga svenska fiskar

 

Arbetssätt

Du kommer att...

 • ställa egna frågor om vatten
 • se på filmer om vatten
 • lyssna på din lärares berättelser
 • titta och läsa i faktaböcker
 • måla och gestalta
 • praktiskt undersöka och experimentera
 • arbeta enskilt, i par och i grupper 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: