Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete på Solen

Skapad 2017-02-14 09:10 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Värdegrundsarbete utifrån barns inflytande och genus. Ett ständigt arbete där vi samtalar om hur man är mot varandra. Forumteater, vad hände och vad hade vi kunnat göra annorlunda.
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från värdegrundsmaterialet 10 små kompisböcker samt sjunger sånger, läser böcker, genomför samarbetsövningar och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag. Vi pratar kring känslor, Hur kan man se att någon är ledsen, arg, glad osv? Hur kan man göra för att bli glad igen? Våra ledord är Samarbeta, Tillsammans, Fiffig kompis, Hjälpsam kompis och Omtänksam kompis.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen är intresserade av böcker, både att höra en saga samtidigt som de är aktiva i diskussioner om bilder och händelser i böckerna. Vi introducerade Böckerna för barnen en gång och där såg vi att de visade intresse och kände igen sig. Så därav bestämde vi att en del av vårat värdegrundsarbete kan ha sin utgångspunkt i 10 små kompisböcker.

Genom böckerna får barnen även ett utökat ordförråd, ordförståelse, samtidigt får de vara med och berätta samt återberätta något genom skapande. De får även reflektera och göra återkoppling till sig själva och till verkligheten.

 

MÅL

 

METOD

Minst en gång i veckan i samling, arbetar vi på olika vis med böckerna och temat. Vi läser en bok och återkopplar genom att diskutera händelser ur böckerna. Vi samtalar om kompisar, att man får leka med vem man vill, att alla ser olika ut och att man får vara klädd som man vill.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att fotografera, samtala och göra loggar. Vi sätter upp bilder och text på väggarna samt genom Unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar med jämna mellanrum och lägger därefter in fortsatt planering.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: