Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Labyrint

Skapad 2017-02-14 09:20 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Barnen har visat intresse för programmet Labyrint som visas på Barnkanalen. Denna termin kommer Korallens 12:or jobba med Daidalos, labyrintkonstnären och hans robotar på olika sätt.

Innehåll

Inledning

Barnen har visat intresse för programmet Labyrint som visas på Barnkanalen. Denna termin kommer Korallens 12:or jobba med Daidalos, labyrintkonstnären och hans robotar på olika sätt. Arbetet kommer utgå från både barnens och mina idéer. Eftersom temat är så brett kommer många olika delar som samarbete, socialt samspel, konstruktion, IKT, skapande, språk och lek ingå i temat.

 

Mål

Arbetet med Labyrint syftar till att barnen ska samarbeta med varandra, att de ska utveckla sin språkliga, matematiska och motoriska förmåga. Även delar som lek, skapande, konstruktion och IKT kommer ingå.

 

Metod

Temat startas genom att vi får ett brev från Daidalos. Han skickar med slajm och ett uppdrag om att göra robotar av olika former. Vi tittar även på ett avsnitt av Labyrint.

Varje brev vi får kommer innehålla ett uppdrag. Klarar barnen uppdraget får de livspuckar som vi sparar för att ha till sista finalen i Labyrint.

Uppdragen kommer uppmuntra till samtal och dialog barnen emellan och samarbete.

Vi kommer använda oss av bilder, programmet, ute- och innemiljön, bluebots, spel och pussel under temat.

Temat ska inspirera till lek, där material och inspirerande miljö ska finnas tillgängligt.

Föräldrar involveras på det sättet att vi ber om material som kan användas i barnens skapande.

 

Vi ser att barnen tagit del av målen

* När barnen själva frågar efter material till skapande och experiment.

* När barnen i leken omsätter sina erfarenheter från temat.

 

 

Dokumentation och utvärdering

Jag kommer dokumentera via Unikum samt inne på avdelningen till en viss del. Utvärdera längs temats gång.

 

Utvärdering

Jag känner att barnen har uppskattat tema Labyrint. Barnen har lekt Daidalos utanför just grupptillfällena, då de bl.a. använt sig av livspuckar. Barnen har samarbetat med varandra, både genom att dela med sig av idéer och hjälpts åt vid olika uppdrag. Barnen har fått resonera och tänkt till vid uppdragen, den språkliga förmågan har utvecklats. Många samtal och reflektioner har gjorts vid uppdragen, barnen har många funderingar kring just Daidalos - hur han kan ha skickat breven och även funderingar kring de olika uppdragen. Att bygga sin egen robot av återvinningsmaterial tycker barnen har varit roligast och det är även det uppdraget som vi lagt ner mest tid på. Att just få brev från Daidalos har motiverat barnen och lett temat vidare. Det jag tänkte att vi skulle göra har vi hunnit med även om det kommit andra saker emellan då vi t.ex. fått byta dag på gruppen. Vi har inte tittat på Labyrint mer än en gång då det var svårt att få tag på, barnen hade ändå en klar bild av vad programmet handlade om och programmet började även sändas på TV under temats gång. Föräldrarna involverades genom att vi lämnade önskemål om återvinningsmaterial. Barnen hade många idéer om vilket material de ville ha till sina robotar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: