Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lergökens förskola Normer & värde

Skapad 2017-02-14 09:26 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka känslor som glad, arg och ledsen. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl. Att vi respekterar varandra och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen får lära sig att dela med sig och uppmuntras att hjälpa varandra. Förskolan arbetar för att motverka stereotypa könsmönster och könsroller i både vår pedagogik och vår miljö. Vi uppmuntrar mångfalden och olikheter och anser att de stärker de demokratiska värderingar som förskolan vilar på. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Nyckelbegrepp

Demokrati

Ansvar 

 

Arbetssätt 

Snick & Snack - ett lekfullt material om olika djur i Kungaskogen. Djuren är olika och har olika dialekter. Detta är för att barnen ska förstå att vi alla är lika bra fast olika. 

 

Göra så att barnen blir trygga i barngruppen och att barnen ser sina kompisar. Vi jobbar mycket med rutiner för att barnen ska veta vad som händer under dagen. Vi skapar Vi - känsla.

 

Hej-sången. Namnsånger och namnlekar. Barnen ska kunna känna igen sitt namn och kompisarnas. 

TAKK- vi använder TAKK för att det ska bli enkelt för barn och vuxna att göra sig förstådda.

Babblarna- kommer att vara den röda tråden i vårt arbete och kommer genomsyra vår verksamhet. Var och en av babblarna har en egenskap som är kopplad till läroplanen.

 

Vi kommer att filma och intervjua barnen.  Reflektion med barnen.

 

 

 

 "Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: