Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans TAKK

Skapad 2017-02-14 10:09 i Kideus förskola Fristående förskolor
Förskola
TAKK betyder "tecken som alternativ och kompletterande kommunikation" och innebär att en tecknar som ett komplement till det talade språket. Det är ett stöd främst för barn med språkstörning eller med annat modersmål, men gynnar alla barn eftersom TAKK förstärker det talade språket.

Innehåll

På Kideus har vi valt att arbeta med TAKK eftersom vi anser att det gynnar barnen på förskolan. Earth har valt att arbeta med veckans TAKK-tecken.

Varje vecka lär vi oss en ny sång med TAKK-tecken som vi tränar extra mycket på hela veckan. Sångerna införs även i sånglådan så att vi kan fortsätta sjunga dem på samlingen även i fortsättningen. I samband med veckans TAKK-sång lär vi oss även ett veckans TAKK-tecken, oftast ett tecken som har anknytning till sången. 

Syftet med veckans TAKK är att ge barnen på avdelningen verktyg för att stärka deras kommunikation på ett lekfullt sätt. Vi anser även att vi genom att använda TAKK kan hjälpa barn med olika språkliga svårigheter att förstå vad vi vill säga samt att själva uttrycka sig.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: