Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 9 vt-17

Skapad 2017-02-14 10:31 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp som sträcker sig över en termin. Eleverna har 120 minuter/vecka under höstterminen 2017.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap

Har du någon gång ångrat ett köp? Eller kanske har den varan du köpt gått sönder? Under terminen kommer du att bli en mer upplyst konsument som har bra koll på sina rättigheter och skyldigheter. Samtidigt kommer du att få utveckla din skicklighet vad det gäller matlagning och bakning.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Skolans mål är att varje elev

Syfte

Du ska under den här terminen bli en mer uppmärksammad konsument. Du ska få kännedom om olika lagar som hjälper dig i din vardag som konsument samt utveckla din förmåga att värdera och hantera det ökade flödet av information och reklam. Du ska också få utveckla din initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

 

Förmågor

Genom undervisningen i hkk kommer du att utveckla din förmåga att

Metod/Innehåll

Terminens arbete kan delas in i tre delar vilka kommer att följas åt parallellt. En del är konsumtion och ekonomi. Genom att arbeta med aktuella ord och begrepp samt diskutera situationer som du kan träffa på i din vardag kommer du att bli stärkt i din roll som aktiv konsument. Del två är det återkommande praktiska arbetet där du utvecklar din skicklighet vad det gäller matlagning och bakning. Den tredje delen kallar jag ”1/2 8 hos mig" och i det arbetet kommer du att utveckla din initiativförmåga och kreativitet samt din förmåga att motivera och resonera kring olika aktiva val kopplade till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Centralt innehåll

Tidsplan

Vårterminen 2017

Skriftligt omdöme (Självskattning, reflektion och pedagogisk bedömning)

Gör gärna en självskattning i matrisen samt en reflektion genom att besvara följande frågor i kommentarsrutan.

Frågor att besvara:

 • Så här har jag arbetat med det centrala innehållet........

 • Så här upplever jag arbetet kring det centrala innehållet ( Det här har varit roligt därför att...., det här har varit mindre bra därför att....)

 • Så här vill jag utveckla mitt arbete.........

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  7-9
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Handla över Internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring och olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Matris Hkk år 9

Mat, måltider och Hälsa

På väg att nå betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du är på väg att lära dig planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. .
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav .
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I ditt arbete är du på väg att lära dig använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna välja tillvägagångssätt och att kunna ge enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Miljö och livsstil

På väg att nå betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Konsumtion och ekonomi

På väg att nå betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och att föra enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. .
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du är på väg att kunna beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter förkonsumenter. Du kan ge enstaka exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer

Lärande och Socialt

Obs! Bortse från betygsnivåerna
På väg att nå betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Lärande
Du behöver ta större ansvar för dina arbetsuppgifter i hem- och konsumentkunskapen.
Du tar ansvar för ditt lärande. Du följer planeringen vilket gör att du inhämtar de kunskaper som krävs för att nå uppsatta mål.
Du tar ansvar för ditt lärande. Du använder kamrater och pedagoger för att ta till dig ny kunskap. Du följer planeringen väl vilket gör att du blir trygg i dina kunskaper och har tid att fördjupa dig.
Du tar stort ansvar för ditt lärande, är engagerad och vill utvecklas. Du använder kamrater och pedagoger för att ta till dig ny kunskap. Du följer planeringen väl vilket gör att du blir trygg i dina kunskaper och får mycket goda och fördjupade kunskaper.
Socialt
Du har inte fått gjort det du ska eftersom du fokuserat på vad som sker runt omkring. Du behöver finna ett sätt att ge dig själv och övriga en god arbetsro samt bli mer effektiv med din tid.
Du har gjort det du ska, men har lätt för att bli distraherad av det som sker runt dig.
Du har bidragit till en god arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater
Du har bidragit till en god arbetsmiljö för dig själv ochdina kamrater. Du visar på gott samarbete och kan både ge och ta emot hjälp.
Samarbete
Du tycker det är svårt att samarbeta i köket och arbetar isolerat från övriga gruppen.
Du deltar passivt i gruppen och tillför ibland lösningar i samarbete med andra gruppmedlemmar.
Du deltar aktivt i gruppen. Du diskuterar och resonerar dig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Du är aktiv och engagerad i grupprocessen. Du lyfter kvalitén på både innehåll och prestation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: