Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för ämnesområdet vardagsaktiviteter

Skapad 2017-02-14 10:33 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 2 – 3 Vardagsaktiviteter
Kunskaper om hem och samhälle ger förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

-välja planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön

-undersöka närmiljön

-använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt inom ämnesområdet

 

Undervisningens innehåll

Vad gör vi och hur arbetar vi?

Vi arbetar med bakning och matlagning och olika metoder för detta.-

Vi arbetar med rutiner kring måltiderna.

Vi arbetar med att samtala om  och uppmärksamma sambandet mellan mat och hälsa

Vi arbetar tematiskt med årstiderna.

Vi ger eleverna möjlighet och stöd att källsortera, bl. a lägger fruktskal och matsester i grön påse.

Vi  planerar och genomför inköp i affären som finns i närmiljön.

Vi uppmärksammar traditioner och högtider som t ex påsk och jul.

Vi arbetar med hållbar utveckling och alla på skolan, elever och personal, ska släcka lampan efter sig när vi lämnar toaletten.

Vi arbetar med elevinflytande och låter eleverna i möjligaste mån vara med och påverka skolfrågor som tas upp på elevråd.

Vi använde AKK så vi tydliggör ämnesområdet och dess innehåll för eleven.

 

 

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: