Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6 vt-17

Skapad 2017-02-14 10:54 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp för åk 6 som sträcker sig under en termin. Eleverna har hkk 80 minuter/ vecka
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Goda matvanor har stor betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande. I våra affärer finns det ett överflöd av livsmedel och att välja rätt är inte lätt. Genom undervisningen i hkk kommer du att få hjälp med att kunna göra medvetna val som är bra för din hälsa, passar din ekonomi och tar hänsyn till miljön.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Skolans mål är att varje elev

.

Syfte

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Under terminen kommer vi att träna på de grundläggande matlagningsmetoderna, lära oss mer om måltidsordning och tallriksmodellen, diskuterar aktiva val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö samt resonerar kring skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Förmågor

Genom undervisningen i hkk kommer du att utveckla din förmåga att

Metod/Innehåll

Du kommer vid nästan varje tillfälle, tillsammans med en eller flera kamrater, tillaga något under ett tema som t. ex. koka, steka eller baka. I diskussion med pedagog och med dina kamrater kommer du att få större kännedom om olika livsmedel, om olika miljömärkningar, om källsortering, om matens betydelse för din hälsa och om hur viktigt det är med hygien i arbetet i köket/hemmet. Vi kommer också att samtala om våra egna och andra länders traditioner. Vid några tillfällen under året kommer vi att ha diskussionsövningar som berör ämnen som reklam, ekonomi och miljö. I slutet av terminen blir det ett litet test på det vi jobbat med som t ex tallriksmodellen, vanliga miljömärkningar och resonemang kring ekonomi och reklam.

Centralt innehåll

Tidsplan

Vårterminen 2017

Självskattning (Självskattning, reflektion och pedagogisk bedömning)

Gör gärna en självskattning i matrisen samt en reflektion genom att besvara följande frågor i kommentarsrutan.

Frågor att besvara:

 • Så här har jag arbetat med det centrala innehållet........

 • Så här upplever jag arbetet kring det centrala innehållet ( Det här har varit roligt därför att...., det här har varit mindre bra därför att....)

 • Så här vill jag utveckla mitt arbete.........

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Matris Hem- och konsumentkunskap år 6

Kunskapskrav slutet av årskurs 6
På väg att nå Betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att lära dig tillaga enkla måltider och att genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
I arbetet är Du på väg att kunna använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Du kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Du kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Du för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: