Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emils naturvetenskapliga grupp

Skapad 2017-02-14 10:57 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Emils ansvarsgrupp arbetar på följande sätt under de tre tillfällena i veckan dom träffas.

Innehåll

Strävansmål:

Målen är hämtade från Lpfö och finns bifogade i slutet av dokumentet. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

I denna grupp ska vi utveckla barnens förmågor att samarbeta, kommunicera och uttrycka sig. Vi ska öppna upp för ett klimat där diskussion och reflektion är ledande. Jag vill utmana barnen språkligt genom förmågorna att leka med ord och uttryck för att starta grunden med skriftspråket och läsandet. Barnen ska även utmanas naturvetenskapligt och matematiskt genom olika problem som ska lösas i gruppen. Samt i slutändan ha en förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor och natur påverkar varandra. 


Genomförande/HUR:
Vi har aktiviteter tre tillfällen i veckan i dessa grupper, måndagar, tisdagar och onsdagar. 

Vem/vilka:

Emils ansvarsbarn, 6 barn tillsammans med Emil. Barnen är en trygg grupp med god förmåga till att leka och lära samt en stor nyfikenhet för nya utmaningar. 

När:
27/2-29/3 

Förberedelser:
Förändra påsen med Kims lek, uppdatera till naturmaterial. 
Skaffa fram skrivkort med tema skog och natur, kottar etc. 
Färdigställa en vägg där vi kan låta barnen dokumentera sitt arbete. 
Se till att vi har skogstavlor tillgängliga för att samla material med. 
Skaffa tillgång till biblioteket samt boka tider. 
Skaffa material till att kunna plantera. 


Aktiviteter:

Vi kommer fokusera på naturvetenskap i grunden, naturen och växter i grunden. 

27/2 - Vi går ut i skogen vid Altvägen för att samtala om vad vi ser för olika växter. Vad finns i naturen och hur ser dem ut? Kan alla ta med varsin växt tillbaka till förskolan och sätta upp på vår dokumentationsvägg. 

28/2 - Vi går in i skapanderummet och försöker skapa vår växt vi tagit med oss tillbaka. Vi målar, tecknar, bygger och skapar tillsammans.

1/3 - Kims lek med olika växter, kottar, olika saker från naturen. 

6/3 - Vi går till skogen vid mullägen och ser oss omkring, hur ser det ut i skogen? Vad hittar vi och vad finns här?

7/3 - Hur behandlar man skogen? Hur beter man sig i skogen? 

8/3 - Vi tar med våra samlingstavlor till skogen och låter barnen i par samla ihop material för att fylla dessa tavlor. Vi pratar antal och har olika tavlor med olika svårighetsgrader. 

13/3 - Vi går till biblioteket och letar efter böcker till naturen, läser och reflekterar kring dessa böcker. 

14/3 - Vad finns det för olika ord i skogen? Vi läser böckerna och reflekterar kring hur olika ord i skogen ser ut, skriver med hjälp av våra skrivkort. 

15/3 - Vad finns det för olika plantor? På vilket sätt kan vi upptäcka plantor och vad finns det för olika saker vi använder oss utav som uppkommer av att vara odlade? Hur ser en stor odling ut? Vad finns i vår närhet som är planterat? 

20/3 - Vi pratar om plantering, vad behöver man för att plantera en växt? Vad är plantering och hur gör man? Vad kan växa upp?

21/3 - Vi provplanterar ute i sandlådan, hur gör man? Vad behöver vi ta med oss för att kunna plantera? 

22/3 - Vi planterar tillsammans våra växter på avdelningen, hur ska vi nu sköta dessa växter? Vad behöver dom? 

27/3 - 
28/3 - 
29/3 - 

Efterarbete:

Vi kommer utvärdera detta tema vid varje checkpoint men vid ett tillfälle efter en månad utvärdera hur vi arbetar vidare och hur grupperna fungerar.  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: