Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige förr och nu

Skapad 2017-02-14 11:21 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med och lära oss om Sverige och de människor som bor här.

Innehåll

Mål för elev

Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

Innehåll

Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Rättigheter och rättsskipning De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Genomförande

Gemensamma genomgångar, instuderingsfrågor, skriva gemensamma sammanfattningar

Filmer

Gruppdiskussioner som inte bedöms

 

Redovisning

Fördjupning i ett ämne:

Från fattigsverige till rikt land

Barns rättigheter i Sverige

Från utvandrarna till invandrarna

Minoriteter 

 

 

Grupparbete

Redovisa muntligt med eller utan powerpoint. 

Elevinflytande

Eleverna har fått vara med och bestämt hur vi ska arbeta med området och hur de vill visa sina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att kunna förklara olika samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ämne
Förmågan att resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: